Dijaki med šolskim letom sodelujejo v različnih projektih na nivoju šole oz. centra, regijskem nivoju, državnem ali mednarodnem nivoju. Obseg sodelovanja je odvisen od vsakoletne vključenosti šole v projekte.

Dijaki v šolskem letu 2017/2018 sodelujejo v naslednjih projektih:

  1. Šola ambasadorka evropskega parlamenta, ki ga koordinira Erika Ferfolja Vidič
  2. Evrošola, ki ga koordinira Erika Ferfolja Vidič
  3. Več znanja za več turizma, ki ga koordinira Nastja Valeletninčič Al Bukhari
  4. Projekt ERASMUS+