Dijaki med šolskim letom sodelujejo v različnih projektih na nivoju šole oz. centra, regijskem nivoju, državnem ali mednarodnem nivoju. Obseg sodelovanja je odvisen od vsakoletne vključenosti šole v projekte.

Dijaki v šolskem letu 2021/2022 sodelujejo v naslednjih projektih:

  1. Projekt ERASMUS+
  2. Projekt “Skuhajmo zgodbo”