Poklicna matura

Dijaki izobraževalnih programov Ekonomski tehnik - SSI (srednje strokovno izobraževanje) in Ekonomski tehnik - PTI (poklicno tehniško izobraževanje) ter programa Poklicni tečaj, zaključijo šolanje s poklicno maturo, ki je državni izpit.
Poklicno maturo določa Zakon o maturi, pravila in postopke njenega izvajanja pa določajo podzakonski akti (predvsem: Pravilnik o poklicni maturi in Izpitni red na poklicni maturi).
Šola

Pogoji za opravljanje poklicne mature

Poklicno maturo lahko opravljajo kandidati, ki so

 • uspešno zaključili 4. letni program srednjega strokovnega izobraževanja
 • uspešno zaključili 5. letni program poklicno tehniškega izobraževanja
 • uspešno opravili poklicni tečaj.

Posamezne izpite poklicne mature lahko opravljajo kandidati, ki so

 • so že opravili poklicno maturo v celoti in želijo izboljšati oceno
  so dobili negativno oceno iz katerega od predmetov (do dva negativna predmeta je popravni izpit; več kot dva negativna predmeta je ponovno opravljanje celotne poklicne mature)

povezava

Koledar poklicne mature

Preberi več o tem

Dispozicija projektne naloge na poklicni maturi

povezava

Koledar poklicne mature

Preberi več o tem

Dispozicija projektne naloge na poklicni maturi

Obrazci poklicne mature

Prenesi datoteke

Navodila za izdelavo projektne naloge na poklicni maturi

Obrazci poklicne mature

Prenesi datoteke

Navodila za izdelavo projektne naloge na poklicni maturi

 Izpiti na poklicni maturi

 • slovenščina
 • gospodarstvo
 • matematika ali tuj jezik (angleščina, italijanščina)
 • izdelek oz. storitev in zagovor (projektna naloga)

 

Izpitni roki in prijava

Poklicna matura poteka vsako leto v treh izpitnih rokih:

 • spomladanski izpitni rok (maj-junij tekočega leta)
 • jesenski izpitni rok (avgust-september tekočega leta)
 • zimski izpitni rok (februar naslednjega leta)

V marcu redni dijaki opravljajo predmaturitetni preizkus iz 1. ali 3. predmeta, na katerem spoznajo izpitni red in bolj tehnično plat izvedbe mature ter ugotovijo raven že doseženega znanja pri posameznem predmetu.

Dijaki se prijavijo na posamezne izpitne roke na šoli, kjer bodo opravljali poklicno maturo. Prijavnico oddajo tajniku šolske maturitetne komisije za poklicno maturo.

Kontaktna oseba
tajnica poklicne mature
Tanja Ušaj Hvalič

tanja.usajhvalic@scng.si

+386 5 62 05 604

pisarna 22 v pritličju nove stavbe šole

 • DAN
  DOPOLDAN
  POPOLDAN
 • torek
  10.15 - 11.00
Kontaktna oseba
tajnica poklicne mature
Tanja Ušaj Hvalič

tanja.usajhvalic@scng.si

+386 5 62 05 604

pisarna 22 v pritličju nove stavbe šole

 • DAN
  DOPOLDAN
  POPOLDAN
 • torek
  10.15 - 11.00
 • DAN
  DOPOLDAN
  POPOLDAN
 • torek
  10.15 - 11.00

Plačilo poklicne mature

Posamezni predmet poklicne mature ali celotno poklicno maturo plačajo kandidati, ki nimajo statusa dijaka ob prijavi na poklicno maturo ali pri opravljanju predmeta/ov poklicne mature.

Dodatne informacije so dosegljive na povezavi Poklicna matura | Medpodjetniški izobraževalni center (scng.si)

Več si lahko preberete na spletni strani  Državnega izpitnega centra-RIC-a.

Stari programi in peti predmet

Kandidati, ki ste zaključili izobraževanje po starih programih in še niste opravili poklicne mature, boste opravljali poklicno maturo po prenovljenih programih.

Pred pristopom k poklicni maturi je potrebno predhodno opraviti prekvalifikacijo v prenovljeni program, kar pomeni, da je potrebno opraviti diferencialne izpite. Za več informacij o prekvalifikaciji se obrnite na organizatorki izobraževanja odraslih go. Lavro Vermiglio ali go. Suzano Fiegl.

Peti predmet oz. predmet splošne mature lahko opravljajo kandidati, ki so prijavljeni k poklicni maturi ali so jo že opravili. Prijavijo se na šoli z gimnazijskim programom, ki izvaja priprave za ta predmet (enake za vse kandidate) pri tajniku ŠMK in tam tudi opravijo vse obveznosti (vaje, seminarsko nalogo …). Običajno se predmet izbere glede na izbiro študija in vpisne pogoje.

Na ŠC Nova Gorica v okviru splošne mature opravljate kot peti predmet naslednje predmete:

 • matematiko (če ste na PM izbrali angleščino),
 • angleščino (če ste na PM izbrali matematiko),
 • fiziko,
 • računalništvo,
 • mehaniko,
 • elektrotehniko.

Prijavo lahko oddate tajniku za SM, Nini Magajne.

Kontakt
Splošna matura
Nina Magajne

+386 5 62 05 712

nina.magajne@scng.si

Kontakt
Splošna matura
Nina Magajne

+386 5 62 05 712

nina.magajne@scng.si

Kontakt
Izobraževanje odraslih
Suzana Fiegl in Lavra Vermiglio

+386 5 62 05 729 in 051 653 222 ali 031 544 370

suzana.fiegl@scng.silavra.vermiglio@scng.si

pisarna v Medpodjetniškem izobraževalnem centru (MIC)

Kontakt
Izobraževanje odraslih
Suzana Fiegl in Lavra Vermiglio

+386 5 62 05 729 in 051 653 222 ali 031 544 370

suzana.fiegl@scng.silavra.vermiglio@scng.si

pisarna v Medpodjetniškem izobraževalnem centru (MIC)

Dijaki prijavnico oddajo tajniku šolske maturitetne komisije za poklicno maturo.

Dijaki prijavnico oddajo tajniku šolske maturitetne komisije za poklicno maturo.

Skip to content