Vpis

Zakaj SETŠ? Ker je naš pristop k učenju drugačen. Spodbujamo ustvarjalnost in svobodno mišljenje. Izobražujemo na visokem nivoju, a na zanimiv in privlačen način.
Razvijamo tvoje podjetniške in menedžerske veščine, spretnosti in sposobnosti. Pripravimo te na poklicne izzive v prihodnosti, naj bo to v okviru znanih podjetij ali lastne družbe. Razvijamo tvojo osebnost. Želimo, da pridobiš samozavest, dinamičnost in podjetnost, ki bodo temelj ekonomskega delovanja.

Oddelki

ekonomski tehnik 2 oddelka

administrator in trgovec 1 oddelek

ekonomski tehnik – poklicno tehniško izobraževanje 1 oddelek

Nudimo sproščeno ozračje. Druženje s prijatelji, šport, kultura in številni zanimivi projekti so del našega vsakdana.

Nudimo sproščeno ozračje. Druženje s prijatelji, šport, kultura in številni zanimivi projekti so del našega vsakdana.

Pomembni datumi vpisa

Do 11. 5. 2020 morajo vsi, ki se želijo naslednje šolsko leto izobraževati v 1. letniku srednje šole, oddati prijavnico. Prijavnica je na voljo na spletni strani e-uprave, na naslovu: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192

Prijavnico je potrebno natisniti, izpolniti in podpisati (kandidat in starš) ter poslati na izbrano šolo. Pošlje se jo lahko priporočeno po pošti (NE s povratnico!) ali pa skenirano oz. fotografirano na elektronski naslov šole. Na prijavnici za vpis ni potreben žig in podpis ravnateljice oz. ravnatelja osnovne šole. Tisti, ki so že oddali prijavnico do 2. 4. 2020, jim nove prijavnice ni potrebno pošiljati.

Skenirane prijavnice za vpis v 1. letnik izobraževalnih programov Ekonomski tehnik, Trgovec in Administrator pošljite na spletni naslov anja.turel@scng.si. Na ta naslov lahko šolski svetovalni delavki tudi pišete za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z vpisom.

– Informativni dan: 14. in 15. 2. 2020
– Prijava za vpis: 11. 5. 2020
– Morebitni prenos prijave: do 16. 6. 2020 do 14.00
– Vpis: 30. 6. do 6. 7. 2020 (o točnem datumu in načinu vpisa bodo učenci obveščeni po pošti)

Brošura SETŠ

Brošura SETŠ

Brez dvoma. To je TVOJA PRIHODNOST!

Brez dvoma. To je TVOJA PRIHODNOST!

Skip to content