Izvajanje

Praktično izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju se izvaja na dva načina: kot praktični pouk in kot praktično usposabljanje z delom.

V šoli se izvaja praktični pouk, pri delodajalcu v podjetju pa praktično usposabljanje z delom. Del praktičnega usposabljanja z delom se lahko izvaja tudi v medpodjetniškem izobraževalnem centru (MIC). Dijaki kmetijskih šol lahko izvajajo praktično usposabljanje z delom na šolskem posestvu.

Najpomembnejši cilji praktičnega usposabljanja z delom so:

  • pridobivanje praktičnih izkušenj ter povezovanje izobraževanja in dela,
  • nadgrajevanje v šoli pridobljenih znanj ter prenos teoretičnega znanja v prakso,
  • usposabljanje in razvoj specifičnih spretnosti ter kompetenc poklica,
  • spoznavanje novih učnih situacij in tehnoloških procesov,
  • spoznavanje novih delovnih sredstev, naprav, pripomočkov, materialov,
  • učenje sodelovanja in timskega dela ter komunikacije in nastopa pred strankami,
  • razvijanje odgovornosti: – za lastno delo, – za kakovost, potrebno v poklicnem delu, – za upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja.