Sodelovanje, razvoj in kakovost

Sodelovanje z okoljem, razvoj in kakovost

Srednja ekonomska in trgovska šola sodeluje s starši dijakov, lokalnim in širšim okoljem, izvaja projekte za razvoj in redno ugotavlja kakovost.
Sodelovanje s starši se izvaja v obliki razrednih govorilnih ur, skupnih govorilnih ur , Sveta staršev in z delovanjem šolskega in dobrodelnega sklada na SETŠ. Sodelovanje z lokalnim in širšim okoljem se izvaja preko različnih projektov v katerih sodelujejo zaposleni na šoli in dijaki. Redno ugotavljanje kakovosti se izvaja s sistemom vsakoletne samoevalvacije in sistemom anketiranja.
Skip to content