Želiš izvedeti še več?

Naziv poklicne izobrazbe: administrator/administratorka

Izobraževanje traja 3 leta in se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega dve enoti, in sicer slovenščino in izdelek oziroma storitev z zagovorom. Po opravljenem zaključnem izpitu lahko nadaljuješ izobraževanje v dvoletnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja ekonomski tehnik. Razvil/-a boš podjetniško miselnost in pozitiven odnos do zdravja, spoznal/-a pa boš tudi pravila varnega dela.