Srednja ekonomska in trgovska šola na Šolskem centru Nova Gorica  je že drugo šolsko leto zapored vključena  v projekt  Šola ambasadorka Evropskega parlamenta.

Projekt so, po nizozemskem vzoru, v šolskem letu 2015/16 poskusno izvedli v šestih državah Evropske unije, s šolskim letom 2016/2017 pa se je projektu pridružila tudi Slovenija. Nosilci projekta Šola ambasadorka EP, ki traja 3 leta, so Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji in Socialna akademija.

Cilj projekta je, da bi mladi bolje razumeli Evropsko unijo in njeno delovanje, zlasti demokratične pristojnosti odločanja, ki jih ima Evropski parlament. Informacijska pisarna Evropskega parlamenta želi, da bi ta pobuda pokazala učiteljem in dijakom, da je Evropska unija njihova in da lahko s svojim glasom vplivajo na njeno usmeritev.

Namen programa šol ambasadork Evropskega parlamenta je torej  jasno prikazati vpliv delovanja Evropskega parlamenta in EU na vse nas, predvsem pa na mlade.

Z učnimi moduli, ki so bili oblikovani posebej za ta projekt, učitelji mentorji na interaktiven, zabaven in privlačen način poskušajo spodbuditi zavedanje mladih o vplivu Evrope v njihovem vsakodnevnem življenju.

V lanskem šolskem letu je bil v projekt vključen 1.a programa Ekonomski tehnik. Šest najbolj zavzetih in delovnih dijakov  je pa ob  koncu šolskega leta na slovesni prireditvi v Festivalni dvorani v Ljubljani pridobilo  naziv  dijaki ambasadorji Evropskega parlamenta. Od Evropskega parlamenta so tako  prejeli potrdilo o uspešnem opravljanju nalog dijaka ambasadorja in možnost obiska Evropskega parlamenta v Strasbourgu. Evropski parlament v Strasbourgu so dijaki obiskali v novembru 2017.

Tudi sama šola, Srednja ekonomska in trgovska šola, je pridobila certifikat Šola ambasadorka EP, saj je več kot uspešno opravila dejavnosti (INFO točka o EU, praznovanje Dneva Evrope) potrebne za pridobitev certifikata. Srednja ekonomska in trgovska šola je glede na oceno izvajanja programa Šola ambasadorka EP zasedla drugo mesto.

Tudi letos so v  projekt vključeni  1. letniki  programa Ekonomski tehnik. Med razrednimi urami dijaki skupaj z mentorico diskutirajo o Evropski uniji, preko socialnih omrežij sledijo dogajanju v Evropskem parlamentu, skrbijo za info točko Evropskega parlamenta na šoli ter pripravljajo aktivnosti ob dnevu Evrope 9. maju. Šest najbolj zavzetih in delovnih dijakov bo ob koncu  šolskega leta na slovesni prireditvi v Festivalni dvorani v Ljubljani pridobilo  naziv  dijaki ambasadorji Evropskega parlamenta. Od Evropskega parlamenta bodo tako   prejeli potrdilo o uspešnem opravljanju nalog dijaka ambasadorja in možnost obiska Evropskega parlamenta v Strasbourgu.

Tudi Srednja ekonomska in trgovska šola bo pridobila certifikat Šola ambasadorka EP.