Dijaki programov Ekonomski tehnik in Ekonomski tehnik PTI zaključijo izobraževanje s poklicno maturo. Vse informacije dobite na desni povezavi Poklicna matura.

Dijaki programov Trgovec in Administrator zaključijo izobraževanje z zaključnim izpitom. Vse informacije dobite na desni povezavi Zaključni izpit.