Tajništvo

  • v tajništvu lahko potrjujete izpolnjena in podpisana (podpiše razrednik) potrdila o vpisu
  • oddate izpolnjene prijavnice k izpitu
  • oddate vloge za prilagoditev šolskih obveznosti
  • pridobite nadomestno javno listino, ki nadomešča izvirnik dokumenta o končanem izobraževanju ali posameznem letnik