18. 5. 2020 se vrnejo v šolske klopi dijaki zaključnih letnikov. Po presoji se lahko vrnejo tudi dijaki nižjih letnikov, ki se izobražujejo na domu in pri tem nimajo dovolj ustrezne in kakovostne tehnične podpore ali pa potrebujejo dodatno učno pomoč pri utrjevanju snovi in zaključevanju šolskega leta.

Zaključni letniki boste dobili za naslednji teden razporede aktivnosti po učilnicah in natančna navodila za izvajanje vseh splošnih higienskih ukrepov, namenjenih vaši zaščiti in zaščiti profesorjev ter ostalega osebja v šoli pred okužbo s SARS-Cov-2. Naj povzamem nekatera: redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo; v primeru, da to ni mogoče razkuževanje z namenskim razkužilom za roke; umivanje in razkuževanje rok ob vsakem prijemanju kljuk, ograj in drugih površin; ne dotikajmo se obraza; upoštevajmo zadostno medsebojno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra; ne zbirajmo se v skupinah na celotnem območju šole; upoštevajmo pravilno higieno kašlja (predno zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava).

Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v:

  1. vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem preprečevanje kapljičnega prenosa
  2. redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem preprečevanje kontaktnega prenosa.

Kot rečeno boste v naslednjih dneh dobili natančna navodila in protokole za prihod v šolo.

Vsi mi, ki smo del Srednje ekonomske in trgovske šole, imamo skupni cilj, da v sproščenem ozračju, ob upoštevanju danih okoliščin in omejitev, ostanemo zdravi in v dobri kondiciji za zaključek šolskega leta in kasnejše uživanje v poletnih aktivnostih.

Bodite dobro.