Naši dijaki so na poklicni maturi 2019 dosegli izjemen uspeh. 9 odličnih maturantov, od tega 3 s pohvalo in ena diamantna maturantka. In to še ni vse. V programu Ekonomski tehnik so prav vsi dijaki, ki so opravljali poklicno maturo, le-to tudi opravili. 100% uspeh!

Prav vsem maturantom čestitamo in smo nanje ponosni. Prepričani smo, da so odlično pripravljeni na študij in poklic. Čestitamo vsem!