Dijaki učnega podjetja Brda Bubble in mentorica so se v petek 12. maja 2023 odzvali povabilu Mladinskega centra Brda na Dobrovem. Predstavili so svoj uspešni poslovni model ter korake večmesečnega popotovanja od ideje do mednarodnih odlik. Dogodka se je udeležilo kar veliko podpornikov ideje in staršev. Med njimi je bil tudi direktor našega šolskega centra mag. Miran Saksida in direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda gospa Tina Novak Samec. Hvaležni za to izkušnjo.

Naj nas še naprej navdihujejo čudovite zgodbe o uspehu …

Zapis je pripravila Tanja Hvalič Ušaj.