Dijakinje in dijaki, ki niste uspešno opravili obveznosti šolskega leta 2019/2020, jih boste opravljali najprej v spomladanskem izpitnem roku, ki se bo pričel 1. 7. 2020. Razpored opravljanja izpitov je v prilogi, lahko pa se z razporedom seznanite tudi v avli šolske stavbe.

Naj vas ob tem spomnim, da je ponovno obvezna uporaba zaščitnih mask, razkuževanje rok in ohranjanje varne medosebne razdalje min. 1,5m. V prilogi so kratka navodila, ki jih obvezno preberite in upoštevajte.

Izjava za mladoletne dijake in za polnoletne dijake je dosegljiva pod Tajništvo/dokumenti/splošni dokumenti.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo. Kontakti so dosegljivi pod Kontakti šole.

Želim vam uspešno opravljanje izpitov.