Obveščamo vas o novostih glede izdaje subvencionirane vozovnice za dijake:

Glede na trenutno situacijo okužb s Corona virusom in v želji čim bolj zmanjšati možnost širjenja okužb, vas obveščamo, da si subvencionirano vozovnico v javnem linijskem avtobusnem, železniškem in mestnem prometu lahko v celoti uredite elektronsko, brez nepotrebnega obiska prodajnega mesta.

Postopek pričnete na portalu eUprava https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencionirana-vozovnica.html in zaključite z nakupom vozovnice na spletni strani izbranega prevoznika. Dijak na portalu eUprava s svojo e-identiteto (digitalno potrdilo ali smsPASS) odda vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice. V nekaj minutah dobi odgovor in v primeru pozitivnega odgovora, upravičenec prejme povezavo na spletno stran, kjer izbere želenega prevoznika in v njegovi spletni prodajni aplikaciji kupi vozovnico. Ob prvem prevozu se ob stiku kartice IJPP z validatorjem na kartico naloži kupljena vozovnica. Vlogo morate oddati vsi tisti, ki prvič zaprosite za subvencionirano in tisti, ki želite podaljšati veljavnost vloge iz preteklega šolskega leta.