OBVESTILO O VPISU

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo nov rok za prijavo za vpis v 1. letnik srednješolskih programov in dijaških domov. To je 11. maj 2020.

Do 11. 5. 2020 morajo vsi, ki se želijo naslednje šolsko leto izobraževati v 1. letniku srednje šole, oddati prijavnico. Prijavnica je na voljo na spletni strani e-uprave, na naslovu: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192

Prijavnico je potrebno natisniti, izpolniti in podpisati (kandidat in starš) ter poslati na izbrano šolo. Pošlje se jo lahko priporočeno po pošti (NE s povratnico!) ali pa skenirano oz. fotografirano na elektronski naslov šole. Na prijavnici za vpis ni potreben žig in podpis ravnateljice oz. ravnatelja osnovne šole. Tisti, ki so že oddali prijavnico do 2. 4. 2020, jim nove prijavnice ni potrebno pošiljati.

Skenirane prijavnice za vpis v 1. letnik izobraževalnih programov Ekonomski tehnik, Trgovec in Administrator pošljite na spletni naslov anja.turel@scng.si. Na ta naslov lahko šolski svetovalni delavki tudi pišete za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z vpisom.