Danes, 18. 5. 2020 je šola oživela. Prišli so dijaki in učitelji zaključnih letnikov, svetovalna delavka, poslovna sekretarka, tajnica poklicne mature, hišnik, vzdrževalec učne tehnologije, čistilke, pa še kdo. Z zaščitnimi maskami, medosebno razdaljo, razkuževanjem in vsem kar spada med ukrepe varovanja zdravja, smo spet vzpostavljali stike in pogovore. Bilo je tako … nenormalno normalno.

 

 

Danes 13. 5. 2020 objavljamo navodila za dijake, ki bodo od 18. 5. 2020 hodili v šolo oz. opravljali v šoli obveznosti iz izobraževalnih programov.

Pomembno je, da se zavedamo, da so ukrepi proti širjenju okužbe usmerjeni v vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem preprečevanje kapljičnega prenosa in v redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem preprečevanje kontaktnega prenosa. Roke vedno smatramo kot kontaminirane, izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju.

Z upoštevanjem vseh ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilnost izvajanja samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik. Popolne varnosti ni.

Dijaki preberite navodila natančno. Tisti, ki boste prihajali v šolo ne pozabite na podpisano izjavo, ki jo morate obvezno prinesti s seboj in jo v šoli oddati. Mladoletnim dijakom podpišejo izjavo starši, polnoletni dijaki pa podpišejo izjavo sami.

Dane razmere so res posebne, vendar bomo z odgovornim ravnanjem in upoštevanjem navodil dosegli izpeljavo vseh aktivnosti, ki jih načrtujemo in ostali zdravi in v dobri kondiciji.