Zgodovina šole

Zgodovina današnje Srednje ekonomske in trgovske šole sega v leto 1958, ko je nastala Vajeniška šola trgovinske stroke. Zadovoljevala je potrebe takratnega hitro rastočega gospodarstva mladega mesta Nove Gorice in njene okolice.
Na današnji Srednji ekonomski in trgovski šoli pridobivajo znanje mladi, ki se bodo vključevali v globalno gospodarstvo, ki presega meje mesta in celo države.

Do ustanovitve šole na področju trgovine, so, zaradi velikih kadrovskih potreb, izvajali “hitre šole”, kjer so udeleženci pridobivali strokovna znanja za poklicno področje. Kdor je želel pridobiti srednješolsko izobrazbo za trgovca na področju Primorske, se je moral odpraviti po končani osnovni šoli v Brežice, kjer je bila Srednja šola za trgovinsko stroko.

Ker se je pokazala potreba po takšni šoli tudi na Primorskem, je Trgovinska zbornica v Novi Gorici leta 1957 dala pobudo za ustanovitev Vajenske šole trgovinske stroke v Novi Gorici. Istaga leta je bil izdan sklep o gradnji današnje Srednje ekonomske in trgovske šole ob Erjavčevi ulici, med “frnažo” in stadionom.

Šola je bila zgrajena marca 1958 in pouk se je začel 1. 3. 1958, z dijaki, ki soprejšnja leta morali hoditi v Srednjo šolo za trgovinsko stroko Brežice.

Tako se je začela pisati zgodovina Srednje ekonomske in trgovske šole.

Leta 1961 se je šola preimenovala v Trgovski izobraževalni center, leta 1962 v Šolski center za blagovni promet in leta 1981 v Srednjo družboslovno in ekonomsko šolo, saj se je takrat pričelo uveljavljati usmerjeno izobraževanje. Naziv Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica je dobila 28. 05. 1992. Sedanji naziv Srednja ekonomska in trgovska šola, kot organizacijska enota Šolskega centra Nova Gorica je dobila s 1. 9. 2012. Ime šole se je spreminjalo, vendar je ostala njena usmeritev v izobraževanje kadrov, za trgovino, upravo, komercialo in druga ekonomska področja, njen zaščitni znak. Poleg izobraževanja za poklice je potekala uspešna priprava dijakov na študij.

Izvajanje programov se je spreminjalo in prilagajalo potrebam gospodarstva, nastajali so novi programi, stari so se iztekali. Ponudba izobraževalnih programov je bila raznolika, saj je izobraževanje potekalo za ekonomskega tehnika, komercialnega tehnika, prodajalca, gostinca, administratorja, upravnega tehnika, trgovinskega poslovodjo, družboslovca, jezikoslovca, poslovnega tajnika, poslovnega tehnika in program ekonomske gimnazije. Vseskozi se je uspešno ohranjalo tudi tradicijo izobraževanja odraslih na vseh ekonomskih področjih srednjega izobraževanja.

Pomagali smo izobraževati kadre za potrebe gospodarstva, z dislociranimi enotami za izobraževanje odraslih v Tolminu, Idriji, Ilirski Bistrici, Postojni, Sežani.

V sedanjih razmerah so prevzele organizacijo izobraževanja, v nekdanjih dislociranih enotah, ljudske univerze.

V šolskem letu 1998/1999 smo prvič vpisali dijake v program Ekonomska gimnazija. V šolskem letu 2003/2004 smo prvič vpisali dijake v nov program Administrator, ki omogoča pridobitev poklica administrator/administratorka. Program je nadomestil iztekajoči se program Poslovnega tajnika. V istem šolskem letu se je iztekel program Poslovni tehnik. V šolskem letu 2004/2005 smo prvič vpisovali v program Ekonomski tehnik PTI, ki je nadomestil program Ekonomsko komercialni tehnik PTI. V šolskem letu 2008/2009 smo uvedli prenovljene programe Ekonomski tehnik, Ekonomski tehnik PTI, Administrator in Trgovec v prvi letnik, postopoma pa se bodo uvajali v višje letnike. Istočasno se bodo iztekali stari programi. V šolskem letu 2013/2014 nam je bil odvzet vpis v program Ekonomska gimnazija. Vsi programi, ki jih izvajamo, razen programa Ekonomska gimnazija, omogočajo pridobitev poklica.

Šola je organizirana kot organizacijska enota znotraj Šolskega centra Nova Gorica, ki izvaja programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in srednjega poklicno tehniškega izobraževanja.

Ali veš?

Da bo šola leta 2018 praznovala 60 letnico?

Šola v zgodnjih v 60. letih (vir: Foto Pavšič Zavadlav)
Ali veš?

Da bo šola leta 2018 praznovala 60 letnico?

Šola v zgodnjih v 60. letih (vir: Foto Pavšič Zavadlav)
Šola v zimski idili v 60. letih (vir: Foto Pavšič Zavadlav)
Prvi učiteljski zbor šole in prva generacija dijakov.
Šola v zimski idili v 60. letih (vir: Foto Pavšič Zavadlav)
Prvi učiteljski zbor šole in prva generacija dijakov.
Skip to content