Pogoji za opravljanje zaključnega izpita

Zaključni izpit lahko opravlja vsak, ki je uspešno končal zaključni letnik nižjega oziroma srednjega poklicnega izobraževanja oziroma je dosegel predpisano število kreditnih točk in je opravil druge s programom določene obveznosti.

Zaključni izpit poteka v spomladanskem, jesenskem in zimskem roku. Podrobnejšo razporeditev opravljanja ZI šolska komisija za zaključni izpit objavi  najkasneje do 31. januarja za tekoče šolsko leto.

Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit opravlja ali izboljšuje večkrat.

 

Prijava in odjava od zaključnega izpita

Kandidati se na zaključni izpit prijavijo ali odjavijo na šoli.

Obrazci so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Prijavnico je potrebno oddati  v referat, glede na določen datum v koledarju zaključnega izpita. Udeleženci izobraževanja odraslih prijavnice oddajo v pisarni za izobraževanje odraslih, najkasneje teden dni pred začetkom izpitnega roka. Za odjavo od zaključnega izpita je potreba izpolniti obrazec Odjava od zaključnega izpita in ga oddati najkasneje tri dni pred začetkom izpitnega roka. Dodatna navodila lahko dobite pri izbranem mentorju ali pri tajnici zaključnega izpita.

RAZPOREDI IZPITOV

Jesenski   izpitni rok

Pisni izpit iz slovenščine:

Ponedeljek, 26.08.2019 ob 9.30 v uč. 48

Izdelek oz. storitev in zagovor

Program: Trgovec

Torek, 27. 08. 2019 ob 8.30 v uč. 13

Program: Administrator

Torek, 27. 08. 2019 ob 8.30 v uč. 48

Program: Bolničar

Torek, 27. 08. 2019 ob 8.30 v uč. 218

SLOVENŠČINA – ustni del

Program: Trgovec,  Administrator, Bolničar

Četrtek, 29.08. 2019 ob 8.30 v uč. 116

 

Dijaki počakate pred izpitnim prostorom najmanj 20 minut pred začetkom izpita.