Pogoji za opravljanje zaključnega izpita

Zaključni izpit lahko opravlja vsak, ki je uspešno končal zaključni letnik nižjega oziroma srednjega poklicnega izobraževanja oziroma je dosegel predpisano število kreditnih točk in je opravil druge s programom določene obveznosti.

Zaključni izpit poteka v spomladanskem, jesenskem in zimskem roku. Podrobnejšo razporeditev opravljanja ZI šolska komisija za zaključni izpit objavi  najkasneje do 31. januarja za tekoče šolsko leto.

Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit opravlja ali izboljšuje večkrat.

 

Prijava in odjava od zaključnega izpita

Kandidati se na zaključni izpit prijavijo ali odjavijo na šoli.

Obrazci so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Prijavnico je potrebno oddati  v referat, glede na določen datum v koledarju zaključnega izpita. Udeleženci izobraževanja odraslih prijavnice oddajo v pisarni za izobraževanje odraslih, najkasneje teden dni pred začetkom izpitnega roka. Za odjavo od zaključnega izpita je potreba izpolniti obrazec Odjava od zaključnega izpita in ga oddati najkasneje tri dni pred začetkom izpitnega roka. Dodatna navodila lahko dobite pri izbranem mentorju ali pri tajnici zaključnega izpita.

RAZPOREDI IZPITOV

05.06.2019: pisni izpit iz slovenščine (spomladanski IR)

26.08.2019: pisni izpit iz slovenščine  (jesenskem IR).

RAZPORED PRAKTIČNEGA DELA ZI

Četrtek, 18. 4. 2019

9.00 –  KIK Sežana (V. R.)

9.45 –  Mercator Dornberk (E. M.)

10.15 – Apia (M. M.)

10.40 –  Polavček (V. K.)

10.55 –  Polavček (P. P.)

11.30 –  Mercator – Grosist (R. K.)

11.45 –  Mercator – Grosist (D. K.)

12.15 –  Mercator (P. P. P.)

12.45 –  Manufaktura (M. K.)

13.30 –  Qlandia Hervis (M. M.)

Četrtek, 25. 4. 2019

9.00 –  Mercator Kobarid (A. T.)

9.45 –  Mercator na Logu (A. A.)

10.10 –  KIK Tolmin (M. K.)

11.15 –  Mercator Dobrovo (L. S.)

12.00 –  Mercator Supernova (D. K.)

12.30 –  OBI (A. H.)

13.00 –  Mr. Pet Supernova (F. G.)

13.30 –  Manufaktura (V. G.)

13.45 –  Manufaktura (A. I.)

————————————————————————————————-

Dijaki morajo biti 10 minut pred dogovorjeno uro z delovno obleko na dogovorjenem mestu.

V primeru odsotnosti prosimo, da pravočasno  obvestite razredničarko.