Kontakti učiteljev

Hitri kontakti
 • Ravnateljica
  +386 5 620 56 00
 • Zbornica
  +386 5 620 56 07
 • Tajništvo
  +386 5 620 56 00
 • Knjižnica
  +386 5 620 56 28
 • Svetovalna služba
  +386 5 620 56 23
 • Poklicna matura
  +386 5 620 56 04
 • Izredno izobraževanje
  +386 5 620 57 29
 • Praktično izobraževanje
  +386 5 620 56 00
Kontakt

Slovenščina

Slovenščina
Učitelj
Arčon Majda

Govorilne ure:

 

majda.arcon@scng.si

 

Slovenščina
Učiitelj
Malik Majda

Govorilne ure:

 

majda.malik@scng.si

Slovenščina
Učitelj
Reščič Neva

Govorilne ure:

 

neva.rescic@scng.si

Slovenščina
Učitelj
Vanja Spačal

Govorilne ure:

 

vanja.spacal@scng.si

Kontakt

Ekonomija

Ekonomski predmeti
Učitelj
Borišek Ada

Govorilne ure:

 

ada.borisek@scng.si

Ekonomski predmeti
Učitelj
Jerončič Janja

Govorilne ure:

 

janja.jeroncic@scng.si

Ekonomski predmeti
Učitelj
Krusič Lamut Inga

Govorilne ure:

po dogovoru v pisarni ravnateljice

inga.krusiclamut@scng.si

Ekonomski predmeti
Učitelj
Levpušček Elda

Govorilne ure:

 

elda.levpuscek@scng.si

Ekonomski predmeti
Učitelj
Mervič Tanja

Govorilne ure:

 

tanja.mervic@scng.si

Ekonomski predmeti, matematika
Učitelj
Munih Tatjana

Govorilne ure:

 

tatjana.munih@scng.si

Ekonomski predmeti
Učitelj
Turk Sandra

Govorilne ure:

 

sandra.turk@scng.si

Ekonomski predmeti
Učitelj
Ušaj Hvalič Tanja

Govorilne ure:

 

tanja.usajhvalic@scng.si

Ekonomski predmeti
Učitelj
Valentinčič Al Bukhari Nastja

Govorilne ure:

 

nastja.valentincic@scng.si

Ekonomski predmeti
Učitelj
Rijavec Dorica

Govorilne ure:

 

dorica.rijavec@scng.si

Ekonomski predmeti
Učitelj
Djuzić Kunej Nataša

Govorilne ure:

 

natasa.kunej@scng.si

Kontakt

Naravoslovje

Naravoslovje
Učitelj
Aldžič Matiš Tea

Govorilne ure:

 

tea.aldzicmatis@scng.si

Naravoslovje
Učitelj
Ožbot Anuška

Govorilne ure:

 

anuska.ozbot@scng.si

Naravoslovje
Učitelj
Šfiligoj Zdenka

Govorilne ure:

 

zdenka.sfiligoj@scng.si

Laboratorijske vaje
Laborant
Kurinčič Anita
Kontakt

Družboslovje

Sociologija in italijanščina
Učitelj
Ferfolja Vidič Erika

Govorilne ure:

 

erika.ferfoljavidic@scng.si

Psihologija
Učitelj
Turel Anja

Govorilne ure:

 

anja.turel@scng.si

Umetnost
Učitelj
De Brea Gigo

Govorilne ure

 

gigo.debrea@scng.si

Geografija
Učitelj
Kofol Tomaž

Govorilne ure:

 

tomaz.kofol@scng.si

Kontakt

Matematika

Matematika
Učitelj
Lavrenčič Žigon Elizabeta

Govorilne ure:

 

elizabeta.zigon@scng.si

Matematika
Učitelj
Mozetič Černe Vesna

Govorilne ure:

 

 

 

vesna.mozeticcerne@scng.si

Matematika
Učitelj
Anamarija Kobal

Govorilne ure:

 

 

 

anamarija.kobal@scng.si

Kontakt

Tuji jeziki

Angleščina
Učitelj
Čotar Nives

Govorilne ure:

 

nives.cotar@scng.si

Angleščina in italijanščina
Učitelj
Makuc Sonja

Govorilne ure:

 

sonja.makuc@scng.si

Angleščina
Učitelj
Polanc Andreja

Govorilne ure:

 

andreja.polanc@scng.si

Kontakt

Informatika

IKT
Učitelj
Beltram Denise

Govorilne ure:

 

denise.beltram@scng.si

IKT
Učitelj
Pelicon Silva

Govorilne ure:

 

silva.pelicon@scng.si

Kontakt

Športna vzgoja

Športna vzgoja
Učitelj
Ščuka Elizabeta

Govorilne ure:

 

elizabeta.scuka@scng.si

Športna vzgoja
Učitelj
Grbac Dražen

Govorilne ure:

 

drazen.grbac@scng.si

Športna vzgoja
Učitelj
Uroš Jug

Govorilne ure:

 

 

 

uros.jug@scng.si

Kontakt

Praktično usposabljanje z delom

PUD
Organizatorka
Mateja Marc

Govorilne ure:

 

 

mateja.marc@scng.si