Želiš izvedeti še več?

Naziv poklicne izobrazbe: prodajalec/prodajalka

Izobraževanje traja 3 leta in se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega dve enoti, in sicer slovenščino in izdelek oziroma storitev z zagovorom. Po opravljenem zaključnem izpitu lahko nadaljuješ izobraževanje v dvoletnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja ekonomski tehnik. Razvil/-a boš tudi pozitiven odnos do zdravja in spoznal/-a pravila varnega dela.