Vpis

Razmišljaš o nadaljevanju šolanja na naši šoli?

Po zaključeni OŠ lahko šolanje na naši šoli nadaljuješ v treh izobraževalnih programih: Ekonomski tehnik, Trgovec in Administrator.

Vpisni postopek

Razpis za vpis v srednje šole izide konec meseca januarja.

Prijava

Prijavo za vpis v srednjo šolo je potrebno oddati v mesecu marcu oz. aprilu.
Prijavnico lahko kupiš v knjigarnah (obrazec DZS 1,20), dostopna je tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Izpolnjeno prijavnico lahko prineseš osebno na srednjo šolo ali jo pošlješ na naslov: ŠC Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica.
Stanje prijav

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v začetku aprila na svojih spletnih straneh objavi število prijav za vpis v posamezne programe.
Morebitni prenos prijave

Do konca aprila lahko v roku prijavljeni učenci zaradi spremembe namere svojo prijavo dvignejo in jo prenesejo na drugo srednjo šolo oz. v drug program.
Morebitna mejitev vpisa

O morebitni omejitvi vpisa te bomo v začetku junija pisno obvestili na dom.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa so objavljena v Razpisu za vpis.
Vpis

Vpis v srednje šole poteka v mesecu juniju. Vabilo s točnim terminom in navodili za vpis boš prejel/a na domači naslov.

Delavnice podjetništva in ekonomije

Želiš bolje spoznati poklice, za katera izobražujemo na naši šoli?

Srednja ekonomska in trgovska šola skupaj z ostalimi šolami Šolskega centra Nova Gorica izvaja delavnice spoznavanja poklicev za osnovnošolce.

Delavnice so namenjene osmošolcem oz. devetošolcem in so zastavljene na način, ki učencem približa predstavo o poklicu in s tem olajša odločitev o nadaljnji izobraževalni poti. Učenci spoznavajo posamezna poklicna področja preko nekaterih značilnih del. Omogočena jim je tudi neposredna izkušnja, saj dejavnosti potekajo v manjših skupinah.

 

Povezave, gradivo

Članek: Si na koncu osnovne šole in ne veš kam naprej?