Preusmeritve

Ti izobraževalni program, ki ga obiskuješ ne ustreza? Si kljub učenju še vedno učno neuspešen/na? Razmišljaš o preusmeritvi v drug izobraževalni program?

O svojem razmišljanju oz. nameri se pogovori s starši. Nato se oglasi v svetovalni službi, kjer ti bo svetovalna delavka pomagala pri iskanju možnosti ter pri morebitnem postopku prepisa.

V primeru, da se želiš ponovno vpisati v prvi letnik srednje šole, vendar v drug program, lahko to storiš do začetka aprila, tako kot kandidati, ki se prijavljajo prvič. Po tem roku se lahko prijaviš še do začetka junija, vendar le na prosta mesta.

Če si prejemnik državne štipendije moraš glede namere o preusmeritvi obvestiti pristojen Center za socialno delo.

 

Nadaljevanje izobraževanja

Možnosti nadaljevanja po končani srednji šoli.

PTI – Poklicno tehniško izobraževanje

Po zaključenem srednjem poklicnem izobraževanju v programih Trgovec in Administrator lahko izobraževanje nadaljuješ v izobraževalnem programu Ekonomski tehnik – PTI.

Vpisni postopek

Vsi programi poklicno-tehniškega izobraževanja so objavljeni v Razpisu za vpis, ki izide konec  meseca januarja.

Prijava

 • Prijavo za vpis je potrebno oddati v mesecu maju.
 • Prijavnico lahko kupiš v knjigarnah (obrazec DZS 1,20), dostopna je tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
 • Izpolnjeno prijavnico lahko prineseš osebno na srednjo šolo ali jo pošlješ na naslov: ŠC Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica.

Stanje prijav

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport konec maja na svojih spletnih straneh objavi število prijav za vpis v posamezne programe.

Morebitni prenos prijav

V začetku junija lahko v roku prijavljeni dijaki zaradi spremembe namere svojo prijavo dvignejo in jo prenesejo na drugo srednjo šolo oz. v drug program.

Morebitna omejitev vpisa

O morebitni omejitvi vpisa te bomo pisno obvestili na dom.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa so objavljena v Razpisu za vpis.

Vpis

Vpis bo potekal v mesecu juliju. Vabilo s točnim terminom in navodili za vpis boš prejel/a na domači naslov.

Študij

Dobro je, da o izbiri študijske poti razmišljaš že med šolanjem. Pri tem si lahko pomagaš z različnimi viri informacij, ki ti bodo v pomoč pri oblikovanju ustrezne študijske in karierne odločitve.

Pri tem so ti lahko v pomoč naslednje povezave:

Študijski programi, pogoji in roki za vpis:

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe
Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje

Študij v tujini:

Portal znanja
PLOTEUS (portal o možnostih izobraževanja v evropskem prostoru)
ENIC-NARIC center

Subvencionirano bivanje, prevoz, prehrana idr.

Visoko šolstvo v Sloveniji – portal eVŠ

Poklicni tečaj

Poklicni tečaj je enoletna priprava, ki se zaključi s poklicno maturo in posamezniku omogoča pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

 • četrti letnik gimnazije,
 • zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Kdor se želi vpisati v poklicni tečaj, mora izpolniti prijavnico za vpis v 1. letnik srednjega izobraževanja, ki jo lahko kupi v knjigarnah (obrazec DZS 1,20), dostopna je tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Prijavnico posreduje izbrani srednji šoli do začetka septembra. Že pred prijavo pa mora preveriti do kdaj je treba predložiti dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev.

Več o razpisnih pogojih za vpis v poklicne tečaje in šolah, ki v tečaj vpisujejo, najdeš v Razpisu za vpis v poklicne tečaje.

Na naši šoli se v okviru izrednega izobraževanja izvaja poklicni tečaj za program Ekonomski tehnik.

 

Maturitetni tečaj

Maturitetni tečaj je enoletna priprava na splošno maturo. Opravljena matura ne pomeni, da je posamezniku priznana V. stopnja izobrazbe, če se ta zaposli. Je le ‘vstopnica’ za izobraževanje na vseh univerzitetnih študijih.

V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

 • srednje poklicno ali strokovno izobraževanje,
 • tretji letnik gimnazije in je prekinil izobraževanje za najmanj eno leto.

Kdor se želi vpisati v maturitetni tečaj, mora izpolniti prijavnico (MIZŠ-PVMT/08) in jo posredovati izbrani srednji šoli v začetku septembra. Izobraževanje v tekočem šolskem letu se začne predvidoma oktobra.

Več o razpisnih pogojih za vpis v maturitetni tečaj in šolah, ki v tečaj vpisujejo, najdeš v Razpisu za vpis v maturitetni tečaj.

 

Iskanje zaposlitve

Dijaki zaključnih letnikov imate status dijaka do konca meseca septembra. Po tem datumu se morate, če ne nadaljujete izobraževanja, oglasiti na Zavodu RS za zaposlovanje, kjer boste dobili informacije o prijavi v evidenco brezposelnih oseb, o trgu dela ter možnosti iskanja zaposlitve doma in v tujini.

Dodatne koristne informacije lahko najdete na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Štipendije

Vse kar moraš vedeti, če želiš prejemati štipendijo

Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganju višje ravni izobrazbe. So dopolnilni prejemek namenjen kritju stroškov v zvezi z izobraževanjem.

Zakon o štipendiranju določa, da se v Republiki Sloveniji lahko dodelijo naslednje štipendije:

 • državne štipendije,
 • Zoisove štipendije,
 • štipendije za deficitarne poklice,
 • štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu,
 • štipendije Ad futura.

Vse pomembne informacije glede štipendij dobiš na spletnih straneh:

Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS

ter na pristojnih Centrih za socialno delo.

Povezave, gradivo

Spletni strani, ki sta ti lahko v pomoč pri izbiri študija oz. načrtovanju kariere:

www.esvetovanje.ess.gov.si

www.dijaski.net

 

Zgibanke, publikacije:

 

Knjige:

 • Alja Furlan: Mama, moji punci je ime depra (Alba 2000, 2011)