Tajništvo

  • v tajništvu lahko potrjujete izpolnjena in podpisana (podpiše razrednik) potrdila o vpisu
  • oddate izpolnjene prijavnice k izpitu
  • oddate vloge za dodelitev statusa športnika
  • potrjujete izpolnjene in podpisane (podpiše razrednik)  vloge  za izdajo subvencionirane vozovnice.
  • pridobite nadomestno javno listino, ki nadomešča izvirnik dokumenta o končanem izobraževanju ali posameznem letniku
  1. Navodila za izpolnjevanje vloge javne listine
  2. Navodila za izdajo vloge za javni prevoz