Splošni dokumenti

Pravilniki, obrazci, navodila, publikacije

Prilagoditev obveznosti
1 dokument

Vloga za prilagoditev šolskih obveznosti

Publikacije
2 dokumenti

Publikacija SETŠ 2019 2020

Brošura SETŠ

Šolska pravila SETŠ
3 dokumenti

Šolska pravila – zaključni izpit

Šolska pravila – ocenjevanje

Šolska pravila

Splošni dokumenti
5 dokumenti

Izjava staršev mladoletnega dijaka ob odbiranju SETŠ

Izjava polnoletnega dijaka ob odpiranju SETŠ

Navodila za izdajo nadomestne javne listine 2019

Opravičilo o odsotnosti od šolskih obveznosti za mladoletne dijake

Vloga za izdajo nadomestne javne listine 2019

Subvencioniran prevoz
2 dokumenti

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice 2020

Subvencioniran prevoz – navodila