Splošni dokumenti

Pravilniki, obrazci, navodila, publikacije

Prilagoditev obveznosti
1 dokument

Vloga za prilagoditev šolskih obveznosti

Šolska pravila SETŠ
3 dokumenti

Šolska pravila – zaključni izpit

Šolska pravila – ocenjevanje

Šolska pravila

Splošni dokumenti
6 dokumenti

Navodila za izdajo nadomestne javne listine 2019

Opravičilo o odsotnosti od šolskih obveznosti za mladoletne dijake

Soglasje polnoletnega dijaka

Opravičilo o odsotnosti od šolskih obveznosti za polnoletne dijake

Vloga za izdajo nadomestne javne listine 2019

Brošura SETŠ

Subvencioniran prevoz
2 dokumenti

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice 2019

Subvencionirana mesečna vozovnica – navodila