Pilotno izvajanje mednarodnega modula za podjetništvo na  Šolskem centru Nova Gorica

V šolskem letu 2018/2019 se je na Srednji ekonomski in trgovski šoli začelo izvajanje pilotnega modula NET-ENT v okviru EU projekta Erasmus+ Mreženje za podjetništvo (Networking for Entrepreneurship – NET-ENT).  Poskusno bomo modul vpeljali v delo z dijaki programa ekonomski tehnik, in sicer 2. a ET in 3. a ET, pod mentorstvom profesorice Tanje Ušaj Hvalič in v sodelovanju z dijaki in učitelji programa obdelovalec lesa.  Tudi vsaka od ostalih partnerskih držav v projektu (Španija, Združeno kraljestvo in Finska) bo v šolskem letu 2018/19 pilotno izvedla MODUL NET-ENT na način, ki ga predvideva projekt.

 

Več o projektu si lahko preberete v razdelku Sodelovanje z okoljem, razvoj in kakovost/Projekti in razvoj/NET-ENT