15. 1. 2021 bi moral biti po šolskem koledarju konec I. polletja in začetek II. polletja. Letos je določeno samo eno ocenjevalno obdobje, vendar se bo tega dne vseeno spremenil urnik, nekateri dijaki bodo odšli na polletno praktično usposabljanje z delom, nekateri dijaki bodo dobili nove predmete in zaključili z obstoječimi. Torej polno sprememb a še vedno na daljavo.

Ostanite zdravi.