Sodelujemo v  večjih projektih:

  1. JEZIKI ŠTEJEJO!, v sodelovanjus šolami, fakultetami in drugimi institucijami. Naš cilj v projektu je uporaba učenja jezikov za sprejemanje in širjenje različnih kultur ter povezovanje z našim inovativnim modulom CLIL (Content and Language Integrated Learning), ki ga izvajamo v vseh izobraževalnih programih, vendar z različno vsebino in ciljem. Zanj smo leta 2015 prejeli Priznanje Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo pri  razvoju in uvajanju novosti.
  2. NET-ENT, s pilotnim izvajanjem mednarodnega modula za podjetništvo na  Šolskem centru Nova Gorica. V šolskem letu 2018/2019 se je na Srednji ekonomski in trgovski šoli začelo izvajanje pilotnega modula NET-ENT v okviru EU projekta Erasmus+ Mreženje za podjetništvo (Networking for Entrepreneurship – NET-ENT).  Poskusno bomo modul vpeljali v delo z dijaki programa ekonomski tehnik, in sicer 2. a ET in 3. a ET, pod mentorstvom profesorice Tanje Ušaj Hvalič in v sodelovanju z dijaki in učitelji programa obdelovalec lesa.  Tudi vsaka od ostalih partnerskih držav v projektu (Španija, Združeno kraljestvo in Finska) bo v šolskem letu 2018/19 pilotno izvedla MODUL NET-ENT na način, ki ga predvideva projekt. Dodatne informacije o projektu so dosegljive s klikom na ime projekta.
  3. POKIT, v sodelovanjeu z Zavodom RS za šolstvo.