Turistična zveza Slovenije, Zavod RS za šolstvo in Center RS za poklicno izobraževanje, pod pokroviteljstvom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, so v šolskem letu 2017/18 razpisali 15. mednarodni festival “Več znanja za več turizma”, na temo KULTURA in TURIZEM.

Na razpis smo se odzvali in pričeli z izvajanjem projekta.

Pri ustvarjanju turističnega produkta sodelujejo  dijaki 2.a programa Ekonomski tehnik na Srednji ekonomski in trgovski šoli, Šolskega centra Nova Gorica. Dijaki so večkrat obiskali Opatje selo, o katerem se je pisalo že v 12. stoletju. Raziskali so edinstvene običaje, tradicijo in kulturno dediščino ter z intervjuji in anketo analizirali  možnosti drugačne, bolj zanimive turistične ponudbe kraja. Kraj zaznamuje tudi veliko društev, pevskih zborov, predvsem pa zelo prijazni ljudje, ki so gostoljubni ter pripravljeni kadarkoli pomagati.

Dijaki so v projektu pripravili štiridnevno ponudbo, ki predstavlja drugačen način praznovanja prvega maja, saj  vključuje spoznavanje dediščine opajskih prednikov, ki so kraju dali pečat z bičarstvom, kamnoseštvom, svilogojstvom, sodarstvom, itd. Ponudba je oplemenitena s spoznavanjem vaških opravil, običajev, zgodb, pripovedk, obujanjem spominov krajanov, kulinariko, itd. Skratka s “pravcami” in dobro hrano. Nova turistična ponudba Opatjega sela, ki so ji dijaki dali naslov “ŽBRINCA NOSI PRAVCE”,  bo predstavljena na sejmu NATOUR Alpe-Adria, ki bo 31. januarja 2018 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Dijaki in mentorica vabijo vse, da se jim pridružijo na prireditvi.

 

 

31. januarja 2018 je na sejmu NATOUR Alpe-Adria na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal 15. mednarodni festival Več znanja za več turizma, kjer je sodelovalo 42 šol iz Slovenije in tujine. Na sejmu je sodelovala tudi Srednja ekonomska in trgovska šola, z dijaki 2. a ekonomskega tehnika: Neja Šorli, Tereza Kovic, Rebeka Levpušček, Manca Špacal, Patrik Harej, Aljaž Leban, Amar Šahbaz in Gašper Torkar.  Na sejmu sta se dijakom pridružili tudi predstavici Društva žensk Žbrinca KS Opatje selo,  gospa Vilma Pahor in gospa Jožica Ferfolja.

Dijaki so za veliko vloženega dela prejeli srebrno priznanje.