Pilotno izvajanje mednarodnega modula za podjetništvo na  Šolskem centru Nova Gorica

V šolskem letu 2018/2019 se je na Srednji ekonomski in trgovski šoli začelo izvajanje pilotnega modula NET-ENT v okviru EU projekta Erasmus+ Mreženje za podjetništvo (Networking for Entrepreneurship – NET-ENT).  Poskusno bomo modul vpeljali v delo z dijaki programa ekonomski tehnik, in sicer 2. a ET in 3. a ET, pod mentorstvom profesorice Tanje Ušaj Hvalič in v sodelovanju z dijaki in učitelji programa obdelovalec lesa.  Tudi vsaka od ostalih partnerskih držav v projektu (Španija, Združeno kraljestvo in Finska) bo v šolskem letu 2018/19 pilotno izvedla MODUL NET-ENT na način, ki ga predvideva projekt.

MODUL NET-ENT sestoji iz dveh delov. Prvi del – Osebna rast in podjetniška miselnost – je namenjen spodbujanju samoiniciativnosti med udeleženci in  prevzemanju odgovornosti za lasten uspeh, motiviranju udeležencev za iskanje priložnosti in razvijanju vztrajnosti.  V drugem delu – Razvoj tržno uspešnega izdelka – pa gredo dijaki skozi proces nastajanja tržno uspešnega izdelka od ideje do končnega produkta. V procesu ustvarjanja tržno zanimivega izdelka od ideje do prototipa med seboj sodelujejo učitelji in dijaki treh različnih programov (trženje, oblikovanje, proizvodnja). V posameznih fazah bodo vključeni tudi strokovnjaki iz trga dela omenjenih treh področij na različne načine, glede na potrebe procesa (prilagojena predavanja, mentorstvo, intervju, spoznavanje praks v podjetjih). Učenje v modulu naj bi bilo čim bolj izkustveno in raziskovalno naravnano, dijaki in učitelji naj bi bili soustvarjalci učnega procesa in proaktivni ter odgovorni udeleženci v procesu razvoja izdelka od ideje do prototipa.

Da bi to lahko dosegli je potrebno v izobraževanje vnesti inovativne pristope – nove metode učenja in poučevanja. Učitelji so tisti, ki lahko motivirajo in spodbujajo učence, zato smo v okviru projekta pred pilotno izvedbo predvideli tudi usposabljanje za učitelje. Od 4. do 8. junija 2018 je v Helsinkih potekalo izobraževanje učiteljev vseh sodelujočih partnerjev. »Coaching – Training of Trainers« na partnerski šoli Haaga-Helia University of Applied Sciences sta vodili Marika Alhonen in Pirjo Purovesi. Ure predavanj in delavnice so se navezovale na zastavljene cilje v projektu. Izobraževanja se je udeležilo šest učiteljev iz našega centra. Srednjo ekonomsko in trgovsko šolo sta predstavljali Andreja Polanc in Tanja Ušaj Hvalič. Ostali udeleženci iz našega centra so bili Ingrid Kragelj, Marko Celinšek Kaličanin, Robert Čebron, Megi Rožič in Rosana Pahor – vodja projekta.

V Sloveniji med seboj sodelujeta Šolski center Nova Gorica (ŠCNG) in Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana (SŠOF). V glavnem se povezujejo učitelji treh programov – Tehnik oblikovanja (SŠOF), Ekonomski tehnik (ŠCNG – Srednja ekonomska in trgovska šola) in Obdelovalec lesa (ŠCNG – Srednja prometna in lesarska šola). Po potrebi se vključijo tudi učitelji in dijaki drugih programov.

Pod vodstvom mentorice Tanje Ušaj Hvalič dijaki razvijajo  dva inovativna izdelka: učno podjetje RESLES bo razvilo lesene klopce kot del urbane opreme, učno podjetje SOLARIX pa pametno jakno na sončne celice.

Na povabilo SŠOF so se naši dijaki in učitelja Tanja Ušaj Hvalič ter Marko Peršič udeležili organiziranega ogleda Oddelka za lesarstvo na Biotehniški fakulteti dne 6. 11. 2018, kar jim bo razširilo znanja s področja izbire, obdelave in zaščite lesa, saj bodo v sklopu pilotnega projekta zasnovali in oblikovali izdelke iz lesa. Obiskali so tudi Srednjo šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana in tako postavili še trdnejše temelje za sodelovanje. Učitelji s področja grafičnega oblikovanja bodo skupaj z njihovimi dijaki poskrbeli za celostno grafično podobo naših podjetij in izdelkov, strokovnjaki s področja industrijskega oblikovanja pa bodo sodelovali pri oblikovanju izdelkov.

V okviru pilotne izvedbe bodo nastala tudi gradiva za dijake in učitelje, ki bodo uporabna tudi po koncu projekta.

Več o projektu si lahko ogledate na spletni strani projekta http://netent.scng.si/.