Učna mobilnost posameznikov

Projekti učne mobilnosti omogočajo udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj. Spodbujajo mobilnosti posameznikov, tako mladih – za namen študija, usposabljanja, prostovoljnega dela – kot tudi vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Glavni cilj projektov mobilnosti je omogočiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovem izobraževanju ali delu doma.

Sodelovanje s SEŠ Ljubljana – Roška poteka od šolskega leta 2018/2019 dalje. Ostajamo partnerji SEŠ Ljubljana, ki o projektu izčrpno poroča na blogu E+ blog, kjer so prispevki dijakov, ki so se udeležili mobilnosti https://www.roskaerasmus.si/

Izmenjave dijakov v okviru projekta Erasmus+ potekajo vsako šolsko leto tudi v organizaciji našega Šolskega centra Nova Gorica – MIC Mednarodna mobilnost Erasmus+ | Medpodjetniški izobraževalni center (scng.si) .