Učna mobilnost posameznikov

Projekti učne mobilnosti omogočajo udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj. Spodbujajo mobilnosti posameznikov, tako mladih – za namen študija, usposabljanja, prostovoljnega dela – kot tudi vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Glavni cilj projektov mobilnosti je omogočiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovem izobraževanju ali delu doma.

V šolskem letu 2018/2019 smo partnerji SEŠ Ljubljana – Roška, ki o projektu izčrpno poroča na blogu Bloga E+, kjer so prispevki dijakov, ki so se udeležili mobilnosti :https://www.roskaerasmus.si/