Predmetniki izrednega izobraževanja

Predmetniki programov v izrednem izobraževanju.

Izobraževanje v izbranem programu poteka v obliki samoizobraževanja.

Predmetniki izrednega izobraževanja
5 dokumenti

Predmetnik za Trgovec SPI II

Predmetnik za Administrator SPI II

Predmetnik za Ekonomski tehnik PT II

Predmetnik za Ekonomski tehnik PTI II

Predmetnik za Ekonomski tehnik SSI II