Pogoji za pridobitev statusa

Preverite kako lahko dijak Srednje ekonomske in trgovske šole Nova Gorica, v skladu s Pravilnikom o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Ur.l. RS, št. 38/2009), pridobi status
Status se lahko pridobi na več načinov

Pridobitev

 • Status učenca oziroma dijaka, ki se vzporedno izobražuje, si lahko pridobi učenec ali dijak, ki se hkrati vzporedno izobražuje v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne programe oziroma po več izobraževalnih programih.
 • Status   dijaka perspektivnega športnika ( v nadaljevanju: dijak športnik ) si lahko pridobi dijak, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez.
 • Status dijaka tekmovalca si lahko pridobi dijak, ki se pripravlja na državna ali mednarodna tekmovanja iz znanja, če ga državno strokovno društvo, združenje ali drug pristojni organ, ki organizira ali vodi priprave, na ta tekmovanja uvrsti.
 • Status dijaka vrhunskega športnika ( v nadaljevanju: dijak vrhunski športnik ) si lahko pridobi dijak, ki ima naziv vrhunskega športnika v skladu z zakonom o športu.
Uradne ure referata
 • DAN
  DOPOLDAN
  POPOLDAN
 • Ponedeljek
  13.00 – 14.00
 • Torek, Četrtek
  10.00 –11.00
 • Sreda
  15.00 – 16.30
Uradne ure referata
 • DAN
  DOPOLDAN
  POPOLDAN
 • Ponedeljek
  13.00 – 14.00
 • Torek, Četrtek
  10.00 –11.00
 • Sreda
  15.00 – 16.30

Postopek podelitve statusa in trajanje

Pridobitev statusov iz 2. člena Pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti pisno predlagajo   starši  ali zakoniti   zastopnik  učenca oziroma mladoletnega dijaka ali polnoletni dijak.

K predlogu za pridobitev statusa je treba predložiti:

 • Pisna vloga  staršev ali zakoniti zastopnik učenca oz. mladoletnega dijaka ali polnoletni dijak.
 • Za status dijaka, ki se vzporedno izobražuje, potrdilo o vpisu v drugo šolo oz. drug izobraževalni program;
 • Za status dijaka športnika  potrdilo, da je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi ( športnem društvu ali klubu) in da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne  zveze;
 • Za status dijaka tekmovalca potrdilo  državnega strokovnega društva, združenja ali drugega pristojnega organa, ki organizira ali vodi priprave na tekmovanja iz znanja, da se dijak pripravlja in sodeluje v uradnem tekmovanju;
 • Za status dijaka vrhunskega športnika listino o dodelitvi naziva vrhunski športnik.

Status se dijaku dodeli praviloma prvi mesec v šolskem letu oz. do konca meseca januarja tekočega šolskega leta.

Kontakt
Referat
Nataša Djuzić Kunej

natasa.kunej@scng.si

+386  5 620 56 27

Kontakt
Referat
Nataša Djuzić Kunej

natasa.kunej@scng.si

+386  5 620 56 27

Dopusti

Med šolskimi počitnicami ni uradnih ur.

Dopusti

Med šolskimi počitnicami ni uradnih ur.