podpora staršem

Starši

Različne informacije za starše.
Informacije o Svetu staršev, Šolskem skladu, Dobrodelnem skladu.

Svet staršev

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev vseh oddelkov. Pristojnosti sveta staršev so opredeljene v 66. členu ZOFVI. Predsednik sveta staršev je Friderik Markovčič.

Dokumenti

Svet staršev

Dokumenti

Svet staršev

Šolski sklad

Šolski sklad Srednje ekonomske in trgovske šole deluje v okviru Šolskega sklada Šolskega centra Nova Gorica in je bil ustanovljen na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki šole: Amedea Kodermac, Tanja Hvalič Ušaj in Sandra Turk, predstavniki staršev: Barbara Košuta, Stojan Koren in Friderik Markovčič ter predstavnica dijakov: Nuša Klaut. Predsednica Šolskega sklada je Sandra Turk.

 

 

Dokumenti

Šolski sklad

Dokumenti

Šolski sklad

Dobrodelni sklad

Srednja ekonomska in trgovska šola ima tudi dobrodelni sklad, ki je namenjen pomoči dijakom, ki imajo težke socialne razmere.

Sklad pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov posameznikov.

Skupne govorilne ure

  • APRIL 2018  torek, 10.4.2018
  • MAJ 2018  torek, 8.5.2018

Govorilne ure učiteljev

Preberi več o tem

Govorilne ure učiteljev

Preberi več o tem