Dokumenti in obrazci za izredno izobraževanje

Vse potrebne listine, ki jih udeleženci potrebujejo za opravljanje izrednega izobraževanja

Dokumenti in obrazci za izredno izobraževanje
10 dokumenti

Seznam učiteljev s kontakti

Prijava k zaključnemu izpitu

Prijavnica k poklicni maturi

Potrdilo o praktičnem usposabljanju

Vloga za priznanje predhodno pridobljenega znanja

Vpisni obrazci in osebni izobraževalni načrt

Navodila udeležencem

Izpitni roki

Odjava od izpita

Prijavnica k izpitu