Dijaki lahko ponavljajo zaključni letnik z opravljanjem izpitov.

Zanje veljajo za šolsko leto 2021/2022 naslednja navodila:

  1. izpiti bodo potekali vsak 2. četrtek v mesecu oktobru in  novembru 2020 ter januarju, marcu in aprilu 2022 t.j. 14.10.2021, 11.11.2021, 13.1.2022, 10.3.2022 in 14.4.2022.
  2. dijaki lahko v istem roku opravljate največ 2 izpita
  3. dijaki izpolnite spletni obrazec in ga pošljete po e-pošti prijavesets@scng.si najkasneje 4 dni pred izpitnim rokom – spletna prijavnica je razdelku Tajništvo/Dokumenti/Splošni dokumenti/Prijavnica k izpitu
  4. razpored izpitov bo objavljen en dan pred izpitnim rokom na spletni strani šole v razdelku Tajništvo/Navodila za dijake zaključnih letnikov, ki ponavljajo z izpiti
  5. za vse dodatne informacije lahko pokličete v tajništvo šole oz. nam pišete na info.sets@scng.si

Želimo vam veliko uspeha pri izpolnjevanju nedokončanih obveznosti.