Dijaki lahko ponavljajo zaključni letnik z opravljanjem izpitov.

Zanje veljajo za šolsko leto 2020/2021 naslednja navodila:

  1. izpiti bodo potekali 2. četrtek v mesecih: 8. 10. 2020, 12. 11. 2020, 11. 2. 2021, 11. 3. 2021 in 8. 4. 2021
  2. dijaki lahko v istem roku opravljate največ 2 izpita
  3. dijaki izpolnite spletni obrazec “Prijavnica k izpitu za dijake, ki opravljajo obveznosti z izpiti” in ga pošljete po e-pošti prijavesets@scng.si najkasneje 4 dni pred izpitnim rokom – spletno prijavnico prejmete od razrednika
  4. razpored izpitov bo objavljen en dan pred izpitnim rokom na spletni strani šole v razdelku Tajništvo
  5. za vse dodatne informacije lahko pokličete v tajništvo šole oz. nam pišete na info.sets@scng.si

Želimo vam veliko uspeha pri izpolnjevanju nedokončanih obveznosti.