V ponedeljek, 15. 2. 2021 bo šola ponovno oživela. Vračate se dijaki zaključnih letnikov 4aET, 4bET in 2dETPTI. Pouk boste imeli v matičnih učilnicah, kot je navedeno v priloženih navodilih (glej dokument).

Ob tem ne smemo pozabiti na ukrepe proti širjenju okužbe, ki so usmerjeni v nošenje zaščitne maske, vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem preprečevanje kapljičnega prenosa in v redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem preprečevanje kontaktnega prenosa. Roke vedno smatramo kot kontaminirane, izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju.

Z upoštevanjem vseh ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilnost izvajanja samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik. Popolne varnosti ni.

Dijaki preberite navodila. Ob prihodu v šolo imejte s seboj zaščitno masko, ki jo morate nositi v zaprtih prostorih šole ves čas.

Dane razmere so res posebne, vendar bomo z odgovornim ravnanjem in upoštevanjem navodil dosegli izpeljavo vseh aktivnosti, ki jih načrtujemo in ostali zdravi in v dobri kondiciji.