Naše zgodbe

Zgodbe o uspehu, ki se rojevajo na šoli in jih živimo skupaj z našimi dijakinjami in dijaki.
Preberite zgodbi o uspehu Učnega podjetja 2Trip in Učnega podjetja Solarix.