Pomembni datumi za vpis

  • prijava za vpis:  do 19. maja 2017
  • morebitni prenos prijave: do 13. junija 2017
  • vpis: dijaki bodo do 10. 7. 2017 obveščeni po pošti
  1. Obrazec za prijavo v 1. letnik

Dijaki, ki zaključujejo šolanje v programih Ekonomski tehnik in Ekonomski tehnik – poklicno tehniško izobraževanje, lahko nadaljujejo šolanje na višjih strokovnih šolah ter na visokošolskih strokovnih in univerzitetnih programih univerz in samostojnih visokošolskih zavodov. Pogoji za vpis, število razpisanih mest in rokovnik bodo objavljeni v razpisu za vpis konec januarja  ali v začetku februarja.

Pomembni datumi za dijake zaključnih letnikov

  • informativni dan: petek, 10. februarja in sobota, 11. februarja 2017
  • prvi prijavni rok:  od  6. februarja do 3. marca 2017
  • rezultati  vpisa prvega prijavnega roka:  do 25. julija 2017
  • drugi prijavni rok:  od 22. avgusta do 29. avgusta 2017
  • rezultati drugega prijavnega roka: do 25. septembra 2017
  • tretjega prijavnega roka ni!