Kako jo definiramo

V osnovi jo lahko definiramo kot stopnjo doseganja rezultatov (znanje, spretnosti, veščine, vrednote dijakov) in izpolnjevanje pričakovanj ter potreb udeležencev oz. zainteresiranih do zavoda.

Kako dobri torej smo in kako lahko to dokažemo?

Zaposleni na naši šoli smo se odločili, da bomo na svoje delovanje šole pogledali v kontekstu vseh udeležencev in vstopili v projekt “Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja”, ki ga koordinira SIQ.

Na šoli deluje komisija za kakovost, ki jo sestavljajo predstavniki zaposlenih, delodajalcev, staršev in dijakov. Znotraj komisije za kakovost deluje tim za kakovost, ki je zadolžen za izvedbene aktivnosti na področju kakovosti, poleg njega pa še šolski razvojni tim, tim razrednikov in projektni tim.

Na osnovi vizije in poslanstva šole imamo oblikovan razvojni načrt, poslovanje pa ureja poslovnik.