Izposojevalni roki

 • KNJIGE do 21 dni (izposojo knjige je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 21 dni, če ni rezervirana za drugega uporabnika)
 • REVIJE do 7 dni
 • VHS, CD-ROM, DVD do 7 dni
 • REFERENČNO GRADIVO (leksikoni, slovarji, priročniki, učbeniki, enciklopedije, atlasi, …) dijaki lahko uporabljajo samo v prostorih knjižnice.

 

Odškodnine za poškovodano in izgubljeno gradivo

Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, dijaki nadomestijo z enako enoto.

Za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti ali je namerno poškodovano, povzročitelj škode le-to nadomesti z vsebinsko enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarkama ali plača trikratno tržno ceno nove knjige.

 

Računalniki

V šolski knjižnici imajo dijaki na voljo računalnike za brskanje po internetu ter za iskanje literature za izdelavo seminarskih nalog.

Na pisalni mizi ob računalnikih je postavljena evidenca z rubriko, v katero morajo dijaki vpisati ime in priimek, razred, program, datum in uro uporabe računalnika ter številko računalnika. S tem, ko se dijaki podpišejo v seznam uporabnikov knjižničnih računalnikov, se strinjajo, da:

 • so dijaki Srednje ekonomske in trgovske šole,
 • so vpisani podatki točni,
 • na računalnikih ne bodo namerno povzročali škode,
 • na računalnikih ne bodo ničesar brisali,
 • preko računalnikov ne bodo namerno povzročali škode drugim računalnikom,
 • na računalnikih ne bodo poganjali programov, z namenom in uporabo katerih niso seznanjeni,
 • na računalnike ne bodo nalagali novih programov,
 • na računalnikih ne bodo igral igric,
 • ne bodo resetirali ali ugasnili računalnikov (razen v dogovoru s pristojnim šolskim osebjem),
 • ne bodo spreminjali nastavitev monitorjev računalnikov,
 • ne bodo brskali po straneh s sporno vsebino (pornografija, terorizem…),
 • ne bodo vnašali osebnih podatkov,
 • ne bodo nakupovali,
 • razumejo in se nameravajo držati vsega zgoraj naštetega.