Postani ekonomski tehnik/ekonomska tehnica!

Pridobil/-a boš splošna znanja, obenem pa ti bomo pomagali razviti ključne osebnostne lastnosti in vrednote, kot so odgovornost, delavnost, komunikativnost, natančnost, kreativnost, vztrajnost, poštenost in odločnost.

Lahko boš postal/-a samozavestna, dinamična in podjetna oseba, ki bo samostojno vodila in načrtovala svojo kariero ter se uveljavila v različnih poklicih.

Obenem se boš naučil/-a tudi samostojnega načrtovanja projektov in njihovega izvajanja s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije

Želiš izvedeti še več?

Naziv poklicne izobrazbe: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Izobraževanje traja 2 leti. Šola ti v svojem izbirnem delu programa omogoča specializacijo za različne poklicne standarde: referent/referentka v bančni komerciali, referent/referentka v podpori bančnega poslovanja, zavarovalniški asistent/asistentka, knjigovodja/knjigovodkinja, tajnik/tajnica, komercialni referent/komercialna referentka.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri enote, in sicer slovenščino, gospodarstvo, tuj jezik ali matematiko in izdelek oziroma storitev z zagovorom. Po opravljeni poklicni maturi lahko izobraževanje nadaljuješ na višji in visokih strokovnih šolah.

Če boš želel/-a po končanem programu ekonomski tehnik – poklicno tehniško izobraževanje nadaljevati šolanje na univerzi, boš lahko opravljal/-a izpit iz maturitetnega predmeta ali maturitetni tečaj, odvisno od zahtev posameznega študija na univerzi