Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov vseh izobraževalnih programov. Načrtujemo jih z letnim delovnim načrtov z namenom, da damo dijakom možnosti pridobivanja znanja, veščin in sposobnoti izven šolskih klopi. Interesne dejavnosti pokrivajo področja športa, kulture in stroke. Interesne dejavnosti se delijo na: obvezni enotni del, vsebine, povezane s programom in vsebine povezane s prosto izbiro dijaka. Opravljene interesne dejavnosti so vpisane v spričevalo in so eden od pogojev za opravljen letnik.

Projekti so šolski, lokalni, državni in mednarodni. Vključevanje vanje je odvisno od ciljev, ki jih šola zasleduje v določenem obdobju in jih načrtuje z Letnim delovnim načrtom.

Tekmovanja se izvajajo na šolskem, regijskem, državnem in mednarodnem nivoju. Dijaki izrazijo interes za udeležbo na določenem tekmovanju, nakar jim je določen mentor, ki jih nanje sistematično pripravlja.

Mednarodna mobilnost dijakov se izvaja s pomočjo Medpodjetniškega izobraževalnega centra ŠC Nova Gorica.

Skupnost dijakov SETŠ je sestavljena iz predsednikov razrednih skupnosti. Vodi jo izvoljena predsednica, pomoč pa ji nudi mentorica Tatjana Munih.