Seznanjamo vas s prihajajočimi dogodki v maju in delno juniju 2021:

 1. v petek, 21. 5. 2021 bo ob 14.15 podelitev spričeval zaključnim letnikom vseh programov,
 2. v ponedeljek, 24. 5. 2021 začenjajo praktično usposabljanje z delom dijaki tretjega letnika programa Ekonomski tehnik,
 3. v ponedeljek, 24. 5. 2021 se začenjajo priprave na poklicno maturo in zaključni izpit,
 4. v ponedeljek, 24. 5. 2021 se začne prostovoljno samotestiranje dijakov v domačem okolju (vse potrebno bodo dobili dijaki, ki se bodo za to odločili, v šoli v petek, 21. 5. 2021)
 5. v torek, 25. 5. 2025 se bodo začeli izvajati izpitni roki (na izpite se morate prijaviti z e-prijavnico, ki jo dobite v razdelku Tajništvo/Dokumenti/Splošni dokumenti in pri oddaji upoštevate navodila, ki so na njej zapisana):
  1. rok za izboljševanje pozitivne ocene za dijake zaključnih letnikov,
  2. izredni rok za izpita dijakov zaključnih letnikov Trgovec in Administrator,
  3. dodatni rok za izpit dijakov zaključnih letnikov Ekonomski tehnik in Ekonomski tehnik PTI,
 6. v soboto, 29. 5. 2021 bo pisni izpit poklicne mature iz angleščine,
 7. v ponedeljek, 31. 5. 2021 bo pisni izpit poklicne mature iz slovenščine,
 8. v soboto, 5. 6. 2021 bo pisni izpit poklicne mature iz matematike,
 9. v ponedeljek, 7. 6. 2021 bo pisni izpit zaključnega izpita iz slovenščine,
 10. v četrtek, 10. 6. 2021 bo pisni izpit poklicne mature iz gospodarstva,
 11. v ponedeljek, 14. 6. 2021 bo pisni izpit iz poklicne mature iz italijanščine,
 12. ustni izpiti poklicne mature in zaključnega izpita bodo potekali v mesecu juniju 2021,
 13. dijaki nižjih letnikov imajo redni pouk po urniku vse dni v tednu, razen 31. 5. 2021 in 10. 6. 2021, ko bodo imeli pouk na daljavo zaradi zasedenosti prostorov šole z izvajanjem poklicne mature in zaključnega izpita.